ความหนาแน่นกับการนำไปใช้ประโยชน์

เรือทำมาจากเหล็กแต่ทำไมลอยน้ำได้…

เรือเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางน้ำ มีโครงสร้างที่ทำมาจากเหล็ก เพื่อความแข็งแรงในการทนทานต่อคลื่นลมในทะเล แต่ทำไมเรือผลิตมาจากเหล็กที่หนักกว่าน้ำทะเลมาก ถึงสามารถลอยบนน้ำทะเลได้ วิทยาศาสตร์ให้คำตอบกับปริศนานี้ได้ครับ…เชิญเปิดรับการเรียนรู้…เรียน วิทย์ออนไลน์ไปกับนายณัฐช่าญ

ทำ ความเข้าใจกับความหมายของความหนาแน่นก่อนนะครับ ความหนาแน่นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารอย่างหนึ่ง โดยที่สารต่างชนิดกันย่อมมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันไป ดังนี้

    จากตารางดังกล่าวเป็นการแสดงความหนาแน่นของสารชนิดต่าง ๆ  จะเห็นได้ว่าสารต่างชนิดกันก็มีความหนาแน่นแตกต่างกันไป ค่าความหนาแน่นของสารนี้ คำนวณได้จากสูตร…

                             ρ  =  ความหนาแน่นของสาร (หน่วยเป็น กรัม / ลูกบากศ์เซนติเมตร)

                             m  =  มวล (หน่วยเป็น กรัม)

                             v  =  ปริมาตร (หน่วยเป็นลูกบากศ์เซนติเมตร )

การ ที่เรือสร้างมาจากเหล็กที่มีมวลมากและหนัก ถ้าหากเป็นเพียงแค่แท่งเหล็กคงจมน้ำไปทันที แต่เรือไม่สามารถที่จะจมน้ำได้ ความฉลาดของมนุษย์จึงใช้เทคนิคจากสูตรข้างต้น ด้วยการเพิ่มปริมาตรของเหล็กให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากมวลที่มีเท่าเดิม จึงส่งผลให้ความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างที่หนักกว่าน้ำเมื่อถูกเทคนิคการเพิ่มปริมาตรเข้าไป ทำให้เหล็กโปร่ง เบา จึงลอยน้ำได้นั่นเอง

Advertisements

ใส่ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s