ไฟฟ้ากับชีวิต

       กระแสไฟฟ้า เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า อาจเป็นอนุภาคที่มีประจุลบ หรืออนุภาคที่มีประจุบวกเป็นกระแสต่อเนื่องกัน สำหรับในตัวนำที่เป็นของแข็ง กระแสไฟฟ้าเกิดจากการไหลของกระแสอิเล็กตรอน โดยกระแสอิเล็กตรอน จะไหลจากขั้วลบไปหา ขั้วบวกเสมอสำหรับ กระแสไฟฟ้าสมมติ ซึ่งหาได้มีจริงหรือไม่ ตามข้อกำหนด โดยกำหนดให้กระแสสมมติไหลสวนทางกับการไหลของกระแสอิเล็กตรอน สำหรับในตัวนำที่เป็นของเหลวและก๊าซ กระแสไฟฟ้าเกิดจาก   การเคลื่อนที่อิออนบวกกับอิออนลบโดยอิออนแต่ละชนิดจะ เคลื่อนที่เข้าหาขั้วไฟฟ้าที่มีประจุตรงข้าม

ตัวนำไฟฟ้า คือ สารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้ส่วนมากเป็นพวกโลหะ เช่น เงิน ทองแดง เหล็ก อลูมิเนียม ฯลฯ

ฉนวน คือ สารที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เช่น แก้ว ยาง กระเบื้องเคลือบ ฯลฯการกำเนิดกระแสไฟฟ้า เกิดขึ้นได้หลายประการแต่ที่สำคัญสำหรับการศึกษาเบื้องต้น คือ

ก. เกิดจากปฏิกิริยาเคมี จากหลักการนี้นำไปผลิตเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ข. เกิดจากอำนาจแม่เหล็ก เมื่อให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก หรือให้เส้นแรงแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดตัวนำไฟฟ้า แรงแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กนั้น จะก่อให้อิเล็กตรอนในตัวนำไฟฟ้านั้นเคลื่อนที่ เป็นผลให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น หลักการนี้นำไปสร้าง ไดนาโม

เชิญรับชมทิศทางของกระแสไฟฟ้าดูนะครับ

Advertisements

ใส่ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s