ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

      ช่วงนี้ผมได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จึงเห็นว่าเป็นความรู้ที่น่าจะศึกษา และน่าเผยแพร่เป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้เราได้รับรู้ถึงความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเราเอง ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นจุดประสงค์หลักของผมที่ต้องการเขียน Blog เพื่อเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนว่ามีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราอย่างไร…?

        ถ้าเราสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆ ตัวของเรา ไม่ว่า ต้นไม้ แมลง เห็ด นก หนอน… ฯลฯ อาศัยอยู่บนโลกร่วมกับตัวเรามากมาย สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เห็นก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เราเรียกความแตกต่างนี้ว่า “ความหลากหลาย” แต่ในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ นี้ ยากแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ จึงคิดค้นวิธีการจัดสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เกิดเป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยการจัดจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เรียกว่า “อนุกรมวิธาน”

โดยหลักสากลนักวิทยาศาสตร์แบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

  1. อาณาจักรสัตว์
  2. อาณาจักรพืช
  3. อาณาจักรมอเนอรา (แบคทีเรีย)
  4. อาณาจักรโพรทิสตา (โพรโทซัว)
  5. อาณาจักรฟังไจ (เห็ดรา)
Advertisements

ใส่ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s