ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

      ช่วงนี้ผมได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จึงเห็นว่าเป็นความรู้ที่น่าจะศึกษา และน่าเผยแพร่เป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้เราได้รับรู้ถึงความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเราเอง ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นจุดประสงค์หลักของผมที่ต้องการเขียน Blog เพื่อเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนว่ามีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราอย่างไร…?

        ถ้าเราสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆ ตัวของเรา ไม่ว่า ต้นไม้ แมลง เห็ด นก หนอน… ฯลฯ อาศัยอยู่บนโลกร่วมกับตัวเรามากมาย สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เห็นก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เราเรียกความแตกต่างนี้ว่า “ความหลากหลาย” แต่ในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ นี้ ยากแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ จึงคิดค้นวิธีการจัดสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เกิดเป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยการจัดจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เรียกว่า “อนุกรมวิธาน”

โดยหลักสากลนักวิทยาศาสตร์แบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

  1. อาณาจักรสัตว์
  2. อาณาจักรพืช
  3. อาณาจักรมอเนอรา (แบคทีเรีย)
  4. อาณาจักรโพรทิสตา (โพรโทซัว)
  5. อาณาจักรฟังไจ (เห็ดรา)
About these ads

ใส่ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s