การทดสอบสารอาหาร

ลองดูกันนะครับการทดสอบสารอาหาร มีการบอกวัสดุและอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร เป็นอย่างมาก

อีกคลิปหนึ่งครับ ลองดูนะ

Advertisements

เลือด กะ อุนจิ เกี่ยวกันอย่างไร และทำไมอุนจิมีสีเหลือง เข้ามาดูกันนะ (น่ารักอ่ะ)

+

     สวัสดีดีครับพ่อแม่พี่น้อง…ห่างหายไปนาน เพราะ การเป็นครูอาชีพนี้แสนลำบากยุ่งยากกับงาน 108 พันประการ แต่วันนี้ขอมาอัพเดตบล็อกของเราซะหน่อย อิๆ อย่าพึงรังเกียจหัวข้อที่ได้ยินละกัน

     เลือดปกติมีอายุ 120 วันโดยประมาณ ถูกสร้างขึ้นภายในร่างกายมนุษย์เรา เพื่อใช้ลำเลียงออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์เล็กจำนวนมากมายในระบบต่างๆ ภายในร่างกายเรา เมื่อเลือดมีเกิดก็ต้องมีแก่ เจ็บ และก็ตาย  เฮ้ย! งง …. อย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ ทุกอย่างล้วนไม่อนิจจัง

     ดังนั้น เซลล์เม็ดเลือดแดง ถือกำเนิดขึ้นที่ม้าม (ในวัยเด็ก) แต่เมื่อเราเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่    เม็ดเลือดแดงจะถูกสร้างขึ้นจากไขกระดูกชิ้นใหญ่ๆ ในร่างกายของเรา เช่น กระดูกบริเวณต้นขา    เป็นต้น เมื่อเกิดย่อมมีการตาย เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุจะลำเลียงมาทำลายที่ “ตับ” ของคนเรา   โดยตับจะทำหน้าที่แยกเลือดออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ฮีม + โกลบิน โดยตับจะนำฮีมไปเป็น   สารตั้งต้นในการสร้างเม็ดเลือดแดงรุ่นใหม่ ในไขกระดูกต่อไป ส่วนเจ้า “โกลบิน” มีสีเหลืองเป็น    สารมีพิษต่อร่างกาย ตับจะลำเลียง “โกลบิน” ไปขับออกทางลำไส้ใหญ่ โดยขับออกมาพร้อมๆ       กับเจ้าอุนจิ นี้จึงเป็นสาเหตุที่อุจจาระมีสีเหลือง

ความหนาแน่นกับการนำไปใช้ประโยชน์

เรือทำมาจากเหล็กแต่ทำไมลอยน้ำได้…

เรือเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางน้ำ มีโครงสร้างที่ทำมาจากเหล็ก เพื่อความแข็งแรงในการทนทานต่อคลื่นลมในทะเล แต่ทำไมเรือผลิตมาจากเหล็กที่หนักกว่าน้ำทะเลมาก ถึงสามารถลอยบนน้ำทะเลได้ วิทยาศาสตร์ให้คำตอบกับปริศนานี้ได้ครับ…เชิญเปิดรับการเรียนรู้…เรียน วิทย์ออนไลน์ไปกับนายณัฐช่าญ

ทำ ความเข้าใจกับความหมายของความหนาแน่นก่อนนะครับ ความหนาแน่นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารอย่างหนึ่ง โดยที่สารต่างชนิดกันย่อมมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันไป ดังนี้

    จากตารางดังกล่าวเป็นการแสดงความหนาแน่นของสารชนิดต่าง ๆ  จะเห็นได้ว่าสารต่างชนิดกันก็มีความหนาแน่นแตกต่างกันไป ค่าความหนาแน่นของสารนี้ คำนวณได้จากสูตร…

                             ρ  =  ความหนาแน่นของสาร (หน่วยเป็น กรัม / ลูกบากศ์เซนติเมตร)

                             m  =  มวล (หน่วยเป็น กรัม)

                             v  =  ปริมาตร (หน่วยเป็นลูกบากศ์เซนติเมตร )

การ ที่เรือสร้างมาจากเหล็กที่มีมวลมากและหนัก ถ้าหากเป็นเพียงแค่แท่งเหล็กคงจมน้ำไปทันที แต่เรือไม่สามารถที่จะจมน้ำได้ ความฉลาดของมนุษย์จึงใช้เทคนิคจากสูตรข้างต้น ด้วยการเพิ่มปริมาตรของเหล็กให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากมวลที่มีเท่าเดิม จึงส่งผลให้ความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างที่หนักกว่าน้ำเมื่อถูกเทคนิคการเพิ่มปริมาตรเข้าไป ทำให้เหล็กโปร่ง เบา จึงลอยน้ำได้นั่นเอง

ไฟฟ้ากับชีวิต

       กระแสไฟฟ้า เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า อาจเป็นอนุภาคที่มีประจุลบ หรืออนุภาคที่มีประจุบวกเป็นกระแสต่อเนื่องกัน สำหรับในตัวนำที่เป็นของแข็ง กระแสไฟฟ้าเกิดจากการไหลของกระแสอิเล็กตรอน โดยกระแสอิเล็กตรอน จะไหลจากขั้วลบไปหา ขั้วบวกเสมอสำหรับ กระแสไฟฟ้าสมมติ ซึ่งหาได้มีจริงหรือไม่ ตามข้อกำหนด โดยกำหนดให้กระแสสมมติไหลสวนทางกับการไหลของกระแสอิเล็กตรอน สำหรับในตัวนำที่เป็นของเหลวและก๊าซ กระแสไฟฟ้าเกิดจาก   การเคลื่อนที่อิออนบวกกับอิออนลบโดยอิออนแต่ละชนิดจะ เคลื่อนที่เข้าหาขั้วไฟฟ้าที่มีประจุตรงข้าม

ตัวนำไฟฟ้า คือ สารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้ส่วนมากเป็นพวกโลหะ เช่น เงิน ทองแดง เหล็ก อลูมิเนียม ฯลฯ

ฉนวน คือ สารที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เช่น แก้ว ยาง กระเบื้องเคลือบ ฯลฯการกำเนิดกระแสไฟฟ้า เกิดขึ้นได้หลายประการแต่ที่สำคัญสำหรับการศึกษาเบื้องต้น คือ

ก. เกิดจากปฏิกิริยาเคมี จากหลักการนี้นำไปผลิตเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ข. เกิดจากอำนาจแม่เหล็ก เมื่อให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก หรือให้เส้นแรงแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดตัวนำไฟฟ้า แรงแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กนั้น จะก่อให้อิเล็กตรอนในตัวนำไฟฟ้านั้นเคลื่อนที่ เป็นผลให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น หลักการนี้นำไปสร้าง ไดนาโม

เชิญรับชมทิศทางของกระแสไฟฟ้าดูนะครับ

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ภาค 3

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต3

พบกันอีกครั้งในภาค 3 นี้นะครับ…กับมหากาพย์แห่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (มันเยอะจริงๆ) หลังจากที่เราได้รู้จัก อาณาจักรมอเนอรา โดยมีสมาชิกสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างร่างกายเรียบง่ายที่สุด กล่าวคือ สัตว์เซลล์เดียว 1 เซลล์ เท่ากับ 1 ชีวิต ต่อมาสิ่งมีชีวิตในอาณาถัดมา คือ อะไร???  มาเรียนรู้วิทย์ออนไลน์ กับนายณัฐชาญ…กันเถอะ

อาณาจักรฟังไจ (อาณาจักรแห่งเห็ด รา)

อาณาจักรแห่งเห็ด รา ยีสต์

เป็นอาณาจักรที่สิ่งมีชีวิตมีรูปร่างคล้ายกับพืช แต่มีวิวัฒนาการของโครงสร้างร่างกายในระดับต่ำกว่า กล่าวคือ ไม่มีคลอโรฟิลล์(ทำให้ “เห็ด” สังเคราะห์แสงไม่ได้ เท่ากับ สร้างอาหารเองจากแสงแดดไม่ได้นั่นเอง) ไม่มีใบ ราก ลำต้น ที่แท้จริง หาอาหารโดยการดูดซึมจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

โดยเราใช้ปกติประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตนี้ ได้แก่

เห็ดนางฟ้า

1. เห็ดบางชนิดมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น เห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู ฯลฯ ที่สามารถนำมาบริโภคได้ บางชนิดมีราคาสูง ใช้ประกอบอาหารเจ ส่งออกต่างประเทศ

ขนมปังนุ่มน่ารับประทาน เพราะ ยีสต์

2. ยีสต์ มีประโยชน์ในการหมักบ่มไวน์ให้มีรสชาติที่ดี ผสมแป้งสาลี เพื่อทำขนมปัง ขนมเค้ก ให้นุ่มมีความน่ารับประทาน